Với kinh nghiệm 8 năm xây dựng và giao dịch bằng hệ thống tự động, DHC hiện nay đã xây dựng được khoảng 30 hệ thống giao dịch tối ưu, phù hợp với từng thời điểm thị trường khác nhau.

  • Hệ thống giao dịch Vàng: Là hệ thống đã cùng DHC tham gia cuộc thi FXCE 2020 và giành giải quán quân FXCE trong suốt 02 tháng.

Các hệ thống vàng thường cho lợi nhuận lớn – có thể lên tới 100%/ tháng, nhanh. Tuy nhiên yêu cầu người sử dụng phải biết thời điểm cho EA chạy thích hợp.

  • Hệ thống giao dịch Các cặp tiền tệ: Là hệ thống đã cung cấp cho khách hàng của DHC trong suốt thời gian tham gia DHC thi IB Tickmill, và giúp cho DHC giành giải 04 toàn thế giới. Đồng thời đem lại lợi nhuận ổn định ở mức tốt trên 30%/ tháng cho khách hàng. Tuy nhiên yêu cầu người sử dụng chọn các cặp tiền đồng thời chạy tại một thời điểm hợp lý.
  • Hệ thống scapl: Là hệ thống cần cho các khách hàng làm IB, cho lợi nhuận không quá cao (Dưới 50%/ tháng) nhưng khối lượng giao dịch rất lớn.